seven

ROTAVDRAG

NYTTJA ROT-AVDRAG NÄR DU ANLITAR OSS!

Planerar du att anlita målare inom en snar framtid? Då har du förmodligen rätt att göra ROT-avdrag! Här går vi igenom allt du behöver ha koll på för att minimera kostnaderna för ditt projekt med ROT-avdraget.

VAD KRÄVS FÖR ATT DU SKA FÅ NYTTJA ROT-AVDRAGET?

Det finns ett antal regler och villkor som behöver uppfyllas för att du ska ha rätt att göra ROT-avdrag när du anlitar målare:

  • Du anlitar Målerifirma Lars-Åke Jonsson i egenskap av privatperson.
  • Du behöver vara minst 18 år vid beskattningsårets utgång.
  • Du måste äga och minst delvis bo i fastigheten under den period arbetet utförs. I bostadsrätter ger enbart arbete innan bostadens väggar, tak och golv rätt till ROT-avdrag när du anlitar målare.
  • Du ska ha blivit fakturerad för arbetet och/eller ha haft utgiften för arbetet. Du måste alltså ha inkomster att göra avdraget mot. Du kan således inte få ROT-avdraget utbetalt i rena pengar, utan avdragen kvitteras mot andra skatter.
  • Du ska ha ROT-avdrag kvar att nyttja när du anlitar oss. ROT-avdraget omfattar maximalt tjänster till ett värde av 50 000 kronor per person och taxeringsår.
  • Du behöver ge din fastighetsbeteckning alternativt ditt lägenhetsnummer och din bostadsrätts organisationsnummer till Målerifirma Lars-Åke Jonsson. Detta kan du till exempel hitta i ditt köpekontrakt.

 

Mer information om Rot-avdraget hittar du här!

VAD ÄR ROT-AVDRAG?

ROT är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad, men omfattar betydligt mer än så. ROT-avdraget är en skattereduktion som gör att du i egenskap av privatperson kan göra ett avdrag på 30 % när du anlitar ett företag för tjänster som utförs i eller i nära anslutning till hemmet.  Avdraget gäller enbart på arbetskostnaden och inte materialkostnaden. Vi sköter allt det praktiska, det enda du behöver göra är att informera oss om att du önskar ROT-avdrag.

  • Målning av golv, tak, väggar, fönster och element
  • Utomhusmålning
  • Tvätt av fasader och ytor både inne och utomhus
  • Tapetsering

Kontakta oss så hjälper vi dig med både målning, tapetsering och ditt ROT-avdrag.